42 ຄໍາເວົ້າຂອງແມ່ທີ່ດີທີ່ສຸດຈາກຄົນດັງທີ່ໄດ້ຮັບມັນທັງຫມົດ

ຂໍ້ຄວາມທີ່ນິຍົມ